email: kzrokl@gmail.com

Обуховська Лариса Іванівна — заступник головного лікаря з медичної частини  (0362) 28–24–17
Нестеренко Олександр Леонтійович — заступник головного лікаря з хірургії  (050) 375–25–91
Вовк Сергій Володимирович — заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи  (0362) 28–25–35
Квітчук Віталій Володимирович — заступник головного лікаря з ЕТН  (0362) 64–37–26
Хіночик Валентина Миколаївна — заступник головного лікаря з медсестринства  (0362) 28–97–76
Бабич Тетяна Олександрівна — заступник головного лікаря з кадрової роботи  (0362) 28–85–93
Римарук Лідія Миколаївна — головний бухгалтер  (0362) 28–98–36
Рудик Людмила Іванівна — головна медсестра  (0362) 28–98–85
Спічак Лілія Олексіївна — голова профкому  (0362) 28–97–90
Романюк Людмила Русланівна — юрисконсульт  (0362) 64–37–15

33007, м. Рівне,
вул. Київська, 78-г,
  64-38-23

 

Кардіологічне диспансерно-поліклінічне відділення значно покращило якість діагностики серцево-судинних захворювань, оснащене новітнім ехокардіографом

Відділення променевої діагностики оснащене магнітно-резонансним томографом
«Signa MRI 1,5Т»

Параклінічні відділення та підрозділи

Відділення ультразвукової діагностики

Зав.відділення  — Корсакова Ілона Віталіївна


Відділення УЗД Рівненської обласної клінічної лікарні створено в 1995 році.

На даний час у відділенні працює 9 лікарів, 6 середніх сестер медичних та 4 молодші медичні сестери. Більшість лікарів мають вищу та І кваліфікаційну категорію.
Очолює відділення лікар вищої кваліфікаційної категорії Корсакова І. В.. Старша сестра медична Колковець Л.Г.

УЗД не пов’язане з іонізуючим випромінюванням і не шкідливе для пацієнта, тому може застосовуватись багаторазово, а також використовуватись при обстеженні вагітних та дітей.

Щороку у відділенні обстежуються та лікуються понад 20 тисяч пацієнтів. Кожен складний для діагностики випадок ретельно досліджується і вивчається лікарським персоналом. У відділенні використовуються наступні методи діагностики: сонографічні дослідження гепатобіліарної та сечовидільної систем, органів малого тазу, пренатальне обстеження плоду, ехоофтальмографія, дослідження щитоподібної та грудних залоз, лімфатичних вузлів, плевральних порожнин, суглобів, допплерографія магістральних та периферичних судин, інтравагінальне обстеження органів малого тазу. Фаховий та інтелектуальний потенціал відділення дозволяє підвищувати кваліфікаційний рівень лікарів інших лікувальних закладів, а також впроваджувати в практику новітні наукові досягнення.

За останній рік впроваджено наступні методики обстеження:

  1. Доплерографія надблокових артерій при компресії скроневих артерій для оцінки ефективності реваскуляризації орбіт.
  2. Доплерографія, КДК, як метод визначення кровотоку в фіброматозних вузлах при прийомі гормональної терапії.
  3. Кінетична проба як метод диференціальної діагностики між інтра- та екстраокулярними сторонніми тілами.
  4. Ультразвукова діагностика грудних залоз у чоловіків різних вікових груп.
  5. Можливості ультразвукової діагностики сіалолітіазу.
  6. Ультразвукова діагностика новоутворів плевральних порожнин.

В медичних виданнях надруковано три статті:

  1. Патологія сонних артерій – одна з найважливіших медико-соціальних проблем.
  2. Ультразвукова діагностика новоутворень плевральних порожнин.
  3. Стеатози печінки – один з головних «акордів» внутрішніх хвороб сучасності.

Колектив відділення УЗД не зупиняється на досягнутому, а систематично працює над підвищенням свого фахового рівня шляхом самоосвіти, участі в науково-практичних конференціях різних рівнів, семінарах, в тому числі з участю середніх медичних працівників.

Високий професійний рівень колективу забезпечує надання висококваліфікованої діагностичної допомоги населенню області.

Контактний телефон 28-79-36