email: kzrokl@gmail.com

Обуховська Лариса Іванівна — заступник головного лікаря з медичної частини  (0362) 28–24–17
Нестеренко Олександр Леонтійович — заступник головного лікаря з хірургії  (050) 375–25–91
Вовк Сергій Володимирович — заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи  (0362) 28–25–35
Квітчук Віталій Володимирович — заступник головного лікаря з ЕТН  (0362) 64–37–26
Хіночик Валентина Миколаївна — заступник головного лікаря з медсестринства  (0362) 28–97–76
Бабич Тетяна Олександрівна — заступник головного лікаря з кадрової роботи  (0362) 28–85–93
Римарук Лідія Миколаївна — головний бухгалтер  (0362) 28–98–36
Рудик Людмила Іванівна — головна медсестра  (0362) 28–98–85
Спічак Лілія Олексіївна — голова профкому  (0362) 28–97–90
Романюк Людмила Русланівна — юрисконсульт  (0362) 64–37–15

33007, м. Рівне,
вул. Київська, 78-г,
  64-38-23

 

Кардіологічне диспансерно-поліклінічне відділення значно покращило якість діагностики серцево-судинних захворювань, оснащене новітнім ехокардіографом

Відділення променевої діагностики оснащене магнітно-резонансним томографом
«Signa MRI 1,5Т»

Хірургічний профіль

Обласний центр торакальної хірургії

Зав.центру  — Кузьмич Віктор Миколайович


Кількість ліжок — 26

Основні напрямки роботи центру: надання кваліфікованої та спеціалізованої хірургічної медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями, гострими станами та травмами органів грудної клітки та середостіння.

Сучасні методики діагностики та лікування:

  • відеоторакоскопія діагностична та оперативна;
  • ендоскопічні обстеження органів дихання та травлення;
  • ендоскопічні хірургічні втручання при захворюваннях трахеобронхіального дерева та стравоходу;
  • комп’ютерна томографія з внутрішньовенним підсиленням при захворюваннях та травмах органів грудної клітки та середостіння;
  • магнітно-резонансна томографія при захворюваннях та травмах органів грудної клітки та середостіння;
  • малоінвазивні хірургічні втручання на органах грудної клітки;
  • класичні методи хірургічного лікування (торакотомії, мініторакотомії з повним об’ємом резекційних та пластичних оперативних втручань) при захворюваннях та травмах органів грудної клітки та середостіння.

Наукова робота:

  • розробка новітніх технологій в діагностиці та лікуванні захворювань, травм та гострих станів органів грудної клітки та середостіння;
  • участь в конференціях, конгресах з міжнародною участю в Європейській школі торакальних хірургів з актуальних проблем торакальної хірургії, з презентацією доповідей.

Контактні телефони: завідувач 28–25–10, пост, ординаторська 28–55–05