email: kzrokl@gmail.com

Обуховська Лариса Іванівна — заступник головного лікаря з медичної частини  (0362) 28–24–17
Нестеренко Олександр Леонтійович — заступник головного лікаря з хірургії  (050) 375–25–91
Вовк Сергій Володимирович — заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи  (0362) 28–25–35
Квітчук Віталій Володимирович — заступник головного лікаря з ЕТН  (0362) 64–37–26
Хіночик Валентина Миколаївна — заступник головного лікаря з медсестринства  (0362) 28–97–76
Бабич Тетяна Олександрівна — заступник головного лікаря з кадрової роботи  (0362) 28–85–93
Римарук Лідія Миколаївна — головний бухгалтер  (0362) 28–98–36
Рудик Людмила Іванівна — головна медсестра  (0362) 28–98–85
Спічак Лілія Олексіївна — голова профкому  (0362) 28–97–90
Романюк Людмила Русланівна — юрисконсульт  (0362) 64–37–15

33007, м. Рівне,
вул. Київська, 78-г,
  64-38-23

 

Кардіологічне диспансерно-поліклінічне відділення значно покращило якість діагностики серцево-судинних захворювань, оснащене новітнім ехокардіографом

Відділення променевої діагностики оснащене магнітно-резонансним томографом
«Signa MRI 1,5Т»

Хірургічний профіль

Центр лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань під контролем сонографії та ендоскопії імені Юрія Семенюка

зав. центру  — Потійко Олександр Васильович


Центр лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань був відкритий у вересні 1997 року за ініціативи головного хірурга обласного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора Ю. С. Семенюка, який і став першим завідувачем новоствореного Центру на 15 ліжок. З 30.09.2016 року в Центрі – 13 ліжок.

Колектив налічує 32 співробітника, в тому числі 8 лікарів: Зав.центру Потійко Олександр Васильович, Сидорук Іван Васильович, Федорук Володимир Анатолійович, Ординський Юрій Миколайович, Мініч Валерій Григорович, Лепеха Володимир Борисович, Лазарчук Віталій Миколайович, Шарафан Назарій Володимирович.

На сьогоднішній день всі пацієнти перебувають у зручних побутових та санітарно-гігієнічних умовах. З метою поліпшення умов роботи медперсоналу Центр обладнано міні-АТС. Наявна система відеоспостереження з інфрачервоними випромінювачами дозволяє сестрі медичній з робочого місця цілодобово спостерігати за післяопераційними хворими. Налагоджено внутрішню комп’ютерну мережу з банком даних про пацієнтів, що перебували на лікуванні.

У структуру Центру входять: стаціонар із операційним блоком, ендоскопічний, ультразвуковий підрозділи. Така структура Центру дозволяє швидко та ефективно верифікувати патологію органів черевної порожнини, малого тазу та нирок, а в разі вирішення діагностичного завдання — виконати біопсію ураженого органу з наступним цитологічним дослідженням матеріалу, а також провести за показами оперативне лікування з використанням мініінвазивних методик. При наявності протипоказів для застосування останніх використовуються класичні оперативні втручання з лапаротомних чи люмботомних доступів.

Лікарі Центру самостійно виконують ендоскопічні та сонографічні дослідження, операції під контролем останніх, а також володіють методиками класичних оперативних втручань.

Госпіталізації у Центр підлягають пацієнти з ургентною та плановою хірургічною патологією органів черевної порожнини, урологічними та гінекологічними захворюваннями.

Оперативні втручання виконуються при широкому спектрі абдомінальної патології та патології органів заочеревинного простору за допомогою прогресивних ендоскопічних технологій: лапароскопії, фіброезофаго-гастродуодено- та колоноскопії, а також під контролем сонографії.

ПЕРЕЛІК ПОКАЗІВ ДО ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ В УМОВАХ ЦЕНТРУ.

Жовчекам'яна хвороба (поліпоз, хронічний та гострий холецистит, холєдохолітіаз), утвори печінки та підшлункової залози (кісти, абсцеси, рідинні скупчення), утвори тонкого та товстого кишківника, виразкова хвороба шлунку та ДПК, панкреатити (гострий, хронічний), гінекологічна патологія (позаматкова вагітність, доброякісні утвори ячників та матки, апоплексія, непліддя, гідро- та піосальпінгс, ендометріоз), утвори нирок (кісти), гострий апендицит, варикоцеле, водянка яєчка, грижі: пахові, стегнові, пупкові, стравохідного отвору діафрагми, післяопераційні вентральні, злукова хвороба кишківника, патологія щитоподібної залози та ін. Також в Центрі проводяться симультанні операції при патології органів черевної порожнини.

Лікувально-діагностичні сонографічні методики.

Сонографія органів черевної порожнини, заочеревинного простору та органів малого тазу із застосуванням доплерографії. Сонографія м'яких тканин, регіонарних лімфатичних вузлів, щитоподібної залози. В Центрі проводяться мініінвазивні пункції та дренування патологічних утворів черевної порожнини та заочеревинного простору під контролем сонографії.

ПЕРЕЛІК ЕНДОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАНІПУЛЯЦІЙ ТА ОПЕРАЦІЙ.

Діагностичні дослідження та ендоскопічні маніпуляції.

Езофагоскопія, езофагогастроскопія, гастродуоденоскопія, дуоденоскопія, колоноскопія, колоноентероскопія. Діагностичне дослідження з взяттям матеріалу на цитоморфологію, хромоезофагоскопія, хромогастроскопія, хромоколоноскопія, дослідження з проведенням уреазного тесту, із введенням ентерального зонда для харчування, проведення РПХГ (ретроградна панкреатохолангіографія).

Ендоскопічні операції.

Видалення сторонніх тіл, балонна дилатація звужень стравоходу, стенозів, поліпектомія, кліпування, лігування, зупинка кровотеч, реканалізація ШКТ при пухлинах, стентування стравоходу, папілосфінктеротомія, балонна дилатація папіли, видалення конкрементів із холедоха, ретроградне стентування холедоха, механічна літотрипсія, видалення підслизових пухлин, ендоскопічна резекція слизової, дисекція слизової шлунка та ободової кишки.

Щорічно в середньому у Центрі лікується майже 800 хворих та виконується понад 1000 операцій. Середня тривалість лікування оперованих хворих становить 5,0-5,5 ліжко-днів, зокрема, при лапароскопічній холецистектомії — 2-3 ліжко-дня, що у шість разів менше від тривалості лікування цієї категорії пацієнтів у загальнохірургічних стаціонарах.

НАУКОВА РОБОТА ЦЕНТРУ

За період існування Центру хірурги, переймаючи високий професіоналізм та чималий досвід доктора медичних наук, професора Семенюка Ю.С., стали продовжувачами започаткованої ним справи. За період дії Центру його лікарями захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та на стадії завершення до захисту третя.

Федорук Володимир Анатолійович – в 2010 році під керівництвом д.м.н., професора Семенюка Ю.С. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Попередження інтра- та післяопераційних ускладнень лапараскопічної холецистикомії у хворих на гострий холецистит». Автор та співавтор 87 наукових статей, 8 винаходів, 13 рацпропозицій. В 2013 році було запатентовано Український спосіб доступу при лапароскопічній холецистектомії, який впроваджений в лікувальних закладах України та за її межами, авторами якого є Федорук В.А. та Семенюк Ю.С.

Потійко Олександр Васильович з 2012 року – кандитат медичних наук. Захистив під керівництвом д.м.н., професора Семенюка Ю.С. кандидатську дисертацію на тему: «Мініінвазивні хірургічні втручання у хворих з обмеженими рідинними та гнійними утворами підшлункової залози, печінки і піддіафрагмальних просторів». Автор та співавтор до 65 наукових статей, двох навчально-методичних посібників, двох патентів на винахід, до 20 рацпропозицій.

Збереження здоров'я людей, їх працездатності – один з найбільш благородних та гуманних видів діяльності, саме такими були і залишаються мета та зміст роботи Центру.

В 2012 р. колектив Центру був нагороджений Грамотою за вагомий внесок у розвиток іміджу охорони здоров'я України в загальнонаціональному проекті «Флагмани сучасної медицини».

Від 4 серпня 2014 року наказом № 89-ОД. КЗ РОКЛ, відповідно до рекомендацій засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства Рівненської обласної ради від 16.12.2013 року №19. «Про вшанування пам'яті Семенюка Ю.С. - головного хірурга управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації, голови Асоціації хірургів Рівненщини, доктор медичних наук, професора, депутата Рівненської обласної ради, голови постійної комісії з охорони здоров'я, материнства та дитинства Рівненської обласної ради», протокольного рішення засідання медичної ради комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради від 28.03.2014 року №3, було присвоєно Центру лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань під контролем сонографії і ендоскопії ім’я Юрія Семенюка.

З перших днів своєї роботи Центр працює за чіткою схемою санітарно-епідеміологічного режиму і є учасником проекту «Чиста лікарня безпечна для пацієнта».

30 січня 2014р. Центр, перший в КЗРОКЛ, удостоєний цього статусу, що є доказом та підтвердженням високого рівня гігієни та чистоти у відділенні.

Колектив Центру сповнений почуттям гордості та відповідальності за отриманий статус.