email: kzrokl@gmail.com

Обуховська Лариса Іванівна — заступник головного лікаря з медичної частини  (0362) 28–24–17
Нестеренко Олександр Леонтійович — заступник головного лікаря з хірургії  (050) 375–25–91
Вовк Сергій Володимирович — заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи  (0362) 28–25–35
Квітчук Віталій Володимирович — заступник головного лікаря з ЕТН  (0362) 64–37–26
Хіночик Валентина Миколаївна — заступник головного лікаря з медсестринства  (0362) 28–97–76
Бабич Тетяна Олександрівна — заступник головного лікаря з кадрової роботи  (0362) 28–85–93
Римарук Лідія Миколаївна — головний бухгалтер  (0362) 28–98–36
Рудик Людмила Іванівна — головна медсестра  (0362) 28–98–85
Спічак Лілія Олексіївна — голова профкому  (0362) 28–97–90
Романюк Людмила Русланівна — юрисконсульт  (0362) 64–37–15

33007, м. Рівне,
вул. Київська, 78-г,
  64-38-23

 

Кардіологічне диспансерно-поліклінічне відділення значно покращило якість діагностики серцево-судинних захворювань, оснащене новітнім ехокардіографом

Відділення променевої діагностики оснащене магнітно-резонансним томографом
«Signa MRI 1,5Т»

Терапевтичний профіль

Обласний центр захворювань крові та коагулопатій

Зав.центру  — Наумець Алла Яківна


Обласний центр захворювань крові та коагулопатій КЗ РОКЛ функціонує на 30 стаціонарних ліжках та 10 ліжках  денного перебування при поліклінічному відділенні, які розташовані на базі центру.

У центрі працюють 4 лікаря-гематолога з вищої кваліфікаційною категорією з гематології, підготовлені на сучасному рівні з питань гематології в інститутах Києва, Львова — Наумець Алла Яківна — зав. центру та лікарі-ординатори: Ольга Василівна Муц, Людмила Євгенівна Хохлюк, Світлана Сергіївна Дирда, лікар-спеціаліст Алла Миколаївна Поточна.

У центрі щорічно лікується 1000–1200 хворих із гематологічними захворюваннями: 50% з яких — онкогематологічні; із лейкеміями — 25%; із лімфопроліферативними захворюваннями — 15%; із геморагічними діатезами — 10%, з яких 7–8% становлять хворі на гемофілію «А», «В» та інші коагулопатії.

Діагностичне обстеження та лікування хворих проводиться на сучасному рівні з використанням хіміотерапевтичних препаратів, загальнозміцнюючих, гепатозахисних, гемостатичих, колонієстимулюючих засобів та замісну терапію препаратами крові та її компонентами (еритромаса, відмиті еритроцити, СЗП, тромбоконцентрат, кріопреципітат, альбумін).

Завдяки тісній співпраці з  ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» м. Львів, та інститутом експериментальної онкології ім. Кавецького, Національним інститутом раку та Республіканським центром радіаційного захисту населення з’явилась можливість проводити цитохімічні, цитогенетичні, імуногістохімічні дослідження та імунофенотипування частині хворих на лейкемії та лімфоми.

Обласний центр захворювань крові та коагулопатій приймає участь у державних програмах:

І. КПК ВК 2301400 “ Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру ” на виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби із онкологічними захворюваннями на період до 2016 року по наданню:
1) медичної допомоги хворим на хронічну мієлоїдну лейкемію. Згідно наказу по РОКЛ № 174-ОД від 09.12.2011р., уповноваженими особами по раціональному використанню лікарських засобів “глівек” та”тасігна” є Наумець А.Я., Хохлюк Л.Є., Дмитрук Л.І.
2) медичної допомоги онкогематологічним хворим.
Згідно даної програми безкоштовними хіміотерапевтичними препаратами забезпечуються всі онкогематологічні хворі, які отримують лікування в умовах стаціонару та амбулаторно. Призначення даних препаратів здійснюється всіма лікарями стаціонару та лікарями гематологічних кабінетів РОП.

ІІ. КПК ВК 2301400 “Забезпечення медичних засобів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за напрямком “ Централізована закупівля медикаментів для хворих на гемофілію”. На “Д” обліку з діагнозом коагулопатії знаходяться 69 хворих, які безкоштовно отримують фактори сідання крові ( фактори VII, VIII, IX ) за вимогою при виникненні ускладнень захворювання. Допомога даній групі пацієнтів надається в умовах гематологічного стаціонару всіма лікарями відділення.

ІІІ. Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.
Метою даної програми забезпечення раннього виявлення злоякісних захворювань кровотворної системи , вивчення захворюваності та поширеності онкогематологічної патології в межах області, здійснювати контроль за роботою терапевтів відповідальних за роботу гематологічної служби в районах, проводити щорічний аналіз роботи гематологічної служби області.

За останні роки у центрі запроваджено лікування хворих на гостру мієлоїдну лейкемію високими дозами цитозару, хворих з множинною мієломою — препаратом «Велкейд» (бортезоміб), хворих на неходжкінські лімфоми — курсами поліхіміотерпії, до складу якої входить «рітуксімаб» (мабтера), хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію — препаратом “бендамустин”, хворих на волосково-клітинну лейкемію препаратом “кладрибін”, що дало можливість збільшити відсоток хворих у яких досягнена ремісія та покращити якість їхнього життя.

У 2010 році була запроваджена сучасна програма лікування хворих на основні онкогематологічні захворювання, затверджена МОЗ України.
В липні 2015 року в центрі почав функціонувати блок терапії хворих на мієлосупресії, де перебувають пацієнти з важкою цитостатичною мієлосупресією після курсів хіміотерапії та хворі, яким проводиться високодозова хіміотерапія. Це дає можливість ізолювати хворих та попередити розвиток важких інфекційних ускладнень.
На базі поліклінічного відділення функціонують 2 гематологічних кабінети, де прийом хворих проводять 2 лікаря-гематолога з вищою кваліфікаційною категорією з гематології.  На «Д» обліку знаходяться 1200 хворих з районів Рівненської області та м.Рівне із патологією крові і кровотворних органів. Щорічно кабінети відвідує 5500–6500 хворих.

Консультативна поліклініка, гематологічний стаціонар і консультативна планова та ургентна допомога дають можливість своєчасно діагностувати гематологічну патологію та розпочати лікування.

Лікарі центру беруть активну участь у роботі конференцій, з"їздів гематологів, друкують матеріали у газеті «Медичний вісник» та журналах на сучасну тематику з питань гематології.

Контактний телефон 28–19–73