email: kzrokl@gmail.com

Обуховська Лариса Іванівна — заступник головного лікаря з медичної частини  (0362) 28–24–17
Нестеренко Олександр Леонтійович — заступник головного лікаря з хірургії  (050) 375–25–91
Вовк Сергій Володимирович — заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи  (0362) 28–25–35
Квітчук Віталій Володимирович — заступник головного лікаря з ЕТН  (0362) 64–37–26
Хіночик Валентина Миколаївна — заступник головного лікаря з медсестринства  (0362) 28–97–76
Бабич Тетяна Олександрівна — заступник головного лікаря з кадрової роботи  (0362) 28–85–93
Римарук Лідія Миколаївна — головний бухгалтер  (0362) 28–98–36
Рудик Людмила Іванівна — головна медсестра  (0362) 28–98–85
Спічак Лілія Олексіївна — голова профкому  (0362) 28–97–90
Романюк Людмила Русланівна — юрисконсульт  (0362) 64–37–15

33007, м. Рівне,
вул. Київська, 78-г,
  64-38-23

 

Кардіологічне диспансерно-поліклінічне відділення значно покращило якість діагностики серцево-судинних захворювань, оснащене новітнім ехокардіографом

Відділення променевої діагностики оснащене магнітно-резонансним томографом
«Signa MRI 1,5Т»

Терапевтичний профіль

Центр лікування складних розладів серцевого ритму

Зав. центру  — заслужений лікар України Качан Олена Вікторівна.


Кількість та профіль ліжок — 24 аритмологічних

Центр займається всім спектром проблем при різноманітних порушеннях серцевого ритму та провідності.

Проблема профілактики раптової серцевої смерті — одна з найважливіших у сучасній аритмології. Такими проблемами і займаються лікарі Центру, а саме: брадіаритмії, шлуночкові тахіаритмії, первинні фібриляції шлуночків, фібриляції передсердь, злоякісні шлуночкові екстрасистолії, дилятаційна кардіоміопатія, інфаркт міокарда, синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта, синдром подовженого QT, синдром Бругада та інша патологія серцево-судинної системи.
Центр займається реєстром хворих, яким імплантовано ШВР, проводить їх планові перевірки та перепрограмування, а також реєстром хворих, які потребують заміни ЕКС, імплантації кардіовертерів-дефібриляторів. Центр тісно співпрацює з відділеннями аритмій КНДІ ССХ ім. Амосова та Одеської обласної клінічної лікарні, в яких проводиться радіочастотна абляція аритмогенних зон серця при різноманітних порушеннях ритму. В післяопераційному періоді хворі знаходяться під наглядом лікарів центру лікування складних розладів серцевого ритму КЗ РОКЛ, які проводять багатомісячний моніторинг ЕКГ, холтерівське моніторування та підбір антиаритмічної терапії. Великий відсоток хворих з фібриляціями передсердь, що вперше виникли, пароксизмальними та персистуючими. Виявлення причин порушень ритму, відновлення ритму (як медикаментозно, так і шляхом ЕДС, а також РЧА), утримання синусового ритму — задача лікарів Центру.

Лікарі Центру тісно співпрацюють з клініками Польщі та України (м. Київ, м. Харків, м. Одеса і т.д.), займаються науковою діяльністю.

Контактний телефон 28–19–09; 28–78–29