email: kzrokl@gmail.com

Обуховська Лариса Іванівна — заступник головного лікаря з медичної частини  (0362) 28–24–17
Нестеренко Олександр Леонтійович — заступник головного лікаря з хірургії  (050) 375–25–91
Вовк Сергій Володимирович — заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи  (0362) 28–25–35
Квітчук Віталій Володимирович — заступник головного лікаря з ЕТН  (0362) 64–37–26
Хіночик Валентина Миколаївна — заступник головного лікаря з медсестринства  (0362) 28–97–76
Бабич Тетяна Олександрівна — заступник головного лікаря з кадрової роботи  (0362) 28–85–93
Римарук Лідія Миколаївна — головний бухгалтер  (0362) 28–98–36
Рудик Людмила Іванівна — головна медсестра  (0362) 28–98–85
Спічак Лілія Олексіївна — голова профкому  (0362) 28–97–90
Романюк Людмила Русланівна — юрисконсульт  (0362) 64–37–15

33007, м. Рівне,
вул. Київська, 78-г,
  64-38-23

 

Кардіологічне диспансерно-поліклінічне відділення значно покращило якість діагностики серцево-судинних захворювань, оснащене новітнім ехокардіографом

Відділення променевої діагностики оснащене магнітно-резонансним томографом
«Signa MRI 1,5Т»

Терапевтичний профіль

Відділення ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії

Зав.відділення  — Верещук Лариса Леонідівна


Відділення ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії КЗРОКЛ створено у 1976р. на 40 ліжок.

Очолює відділення обласний терапевт, лікар вищої кваліфікаційної категорії Верещук Л.Л.

Колектив відділення: три лікарі-кардіологи вищої категорії Скорейко Н.Т, Бабич С.М., кандидат медичних наук Підлісна В.С, лікар-кардіолог першої кваліфікаційної категорії Мокрик І.А. та без категорії – Полянко Ю.А., старша медсестра вищої категорії Кравчук Н.А., 13 середніх та 14 молодших медпрацівників.

05.03.2015 р. відділення успішно пройшло планову перевірку та відповідає умовам проекту “Чиста лікарня безпечна для пацієнта”, видано відповідний сертифікат асоціацією “Служба організації інфекційного контролю”.

Щороку у відділенні лікується в середньому 1600 хворих та проводяться внутрішньолікарняні консультації (4000 хворих). Це пацієнти із наступними патологіями:

 • Вродженими вадами серця.
 • Гіпертонічною хворобою.
 • Гіпертрофічною кардіоміопатією.
 • Із гострим коронарним синдром без елевації ST (інфаркт міокарда без зубця Q і нестабільна стенокардія).
 • Із гострим коронарним синдромом з елевацією ST (інфарктом міокарда з зубцем Q).
 • Гострим перикардитом, хронічним констриктивним перикардитом.
 • Дилятаційною кардіоміопатією.
 • Інфекційним ендокардитом.
 • ІХС: стабільною стенокардією напруги ІІ-ІІІ ФК.
 • ІХС: стабільною стенокардією напруги ІІІ- ІVФК.
 • Міокардитом
 • Із нейроциркуляторною дистонією.

В обстеженні кардіологічних хворих застосовуються наступні методики:

 • ЕКГ із записом по 15 відведеннях і кардіотопограма.
 • Ультразвукове дослідження серця.
 • Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини.
 • Фармакологічні проби для діагностики ІХС.
 • Проби з навантаженням (ВЕМ і статична проба).
 • Холтерівське моніторування з метою діагностики аритмій.
 • РЕГ, ЕЕГ, УЕГ.
 • Ультразвукова доплерографія судин.
 • Ангіографія судин нирок.
 • Ro ОГК.
 • Коронарографія та вентрикулографія.

Постійно впроваджуються новітні технології лікування хворих.

Налагоджена співпраця із провідними інститутами кардіології та серцево-судинної хірургії м. Києва.

Відділення співпрацює із відділенням інтервенційної радіології у режимі 24/7, готує пацієнтів до коронаровентрикулографії та перкутанних коронарних втручань, а також проводить реабілітацією хворих після стентування та інших оперативних втручаннях на серці.

Відділення ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії є навчальною базою для підготовки лікарів- інтернів за фахом сімейна медицина, терапія.

У відділенні проводяться міжнародні мультицентрові дослідження.

Лікарі відділення систематично публікують друковані роботи у фахових наукових виданнях.

Цілодобово надають планово-консультативну та екстрену медичну допомогу по районах області.

Ми готові надати кваліфіковану консультативну допомогу кожному пацієнту.

Контактні телефони.

 • 28–76–01 — відділення;
 • 28–98–75 — зав. відділення