Версія для людей
з вадами зору

Контактна інформація

З відкриттям обласної лікарні в 1951 році створено організаційно-методичний кабінет, який згодом реформований у оргметодвідділ, а в подальшому -інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики. Першим завідуючим був Кірнос С. Л., в надалі відділ очолювали: Андреєва І. М., Гоц Л. Я., Пересеченський І. А., Брізе Л. Г., Волянюк Г. І., Гормах С. Я., Дубовик В. П., Квітчук В. В., Хіміч М. Г., Семанів М. М., а з травня 2021 року відділ очолила Мовчун Любов Василівна.

Мовчун Л. В. у 2010 році закінчила Національний Івано-Франківський медичний університет, по закінченню якого постійно працювала в Рівненській обласній клінічній лікарні, пройшла курси по організації управління охорони здоров’я в Київській медичній академії післядипломної освіти ім П. Л. Шупика. На даний час у відділі працюють: лікарі-методисти Семанів М. М. та Барса М. Л., фельдшер Князь В. М., медичні статистики Гедзюк І. А., Ковалик І. А., Семенчук В. В., медичні реєстратори архіву Паковська Н. В., Сінькевич С. В., Соколовська Л. П.

Відділ здійснює реалізацію державної політики в службі медичної статистики та інформації галузі охорони здоров’я.

Працівниками відділу ведеться щоденний облік руху хворих і використання ліжкового фонду стаціонару. Ці показники та інші статистичні дані щотижнево надаються на засідання медичної ради, де розглядаються актуальні питання життя лікарні. Відділом забезпечується впровадження уніфікованої системи збору, обробки та надання медико-статистичної та адміністративної інформації. 

Проводиться аналіз звітності пролікованих випадків, відправлених в Національну Службу Здоров’я України.

Також відділ здійснює впровадження сучасних інформаційних технологій (сертифікованих програмних продуктів, комп’ютерної техніки) для автоматизації системи управління, обліку, збору, обробки та аналізу статистичної інформації.

Забезпечує організаційно-методичне проведення засідань медичної ради, лікарських нарад, конференцій тощо.

Здійснює контроль за впровадженням та використанням в структурних підрозділах лікарні державної статистичної звітності.

Забезпечує бланками облікової медичної документації структурні підрозділи лікарні.

Контролює своєчасність підготовки та підвищення кваліфікації працівників служби медичної статистики.

Несе відповідальність за якість організації статистичного медичного обліку і вчасної звітності перед керівними органами охорони здоров’я. 

Зав. ІАВ МС Мовчун Л. В.